Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...
ГалерияКонтакти

Център за специална образователна подкрепа

Варна

ул."Петко Стайнов" 7

office@csop-varna.bg

Телефони:

0878 521 823 - Светлана Иванова (директор)

0882 699 867 - Рая Стефанова (зам.директор УД)

0888 490 771 - Весела Стоянова (техн.секретар)