Кинезитерапия в ЦСОП-Варна

Ще Ви представим новия кабинет по кинезитерапия и лечебна физкултура, който се използва от учениците на ЦСОП – гр.Варна.

За да бъде ефективна помощта, с децата се занимава квалифицираният кинезитерапевт Мариян Янакиев, преминал през различни обучения, полагащ грижи за изготвянето на цялостната профилактична програма за всеки ученик.

Ежедневната интензивна рехабилитация развива потенциала на нашите ученици. 

За да можем да противодействаме на мускулите, в кабинета по кинезитерапия отделяме всеки ден необходимото време за нужния стречинг. Това натоварване успешно помага:

  • За намаляване на мускулния тонус
  • Позитивно влияе на координацията на движение
  • Увеличава подвижността на ставите
  • Допринася за необходимите от ежедневието навици

Представяме Ви упражнения за разтягане на мускулите, необходими за развиване на мускулната подвижност. Те помагат да се намали напрежението и увеличи обема на движение (Магдалена, 5 група):

Упражненията на шведска стена способстват да се затвърди нормалното ходене и да се подобри походката (Калоян, 1 група):