На кино

Паралелно със знанията , ежедневно развиваме полезни умения на учениците, които да прилагат в своето ежедневие.
В петъчния ден стана традиция импровизирано да посещаваме кино прожекции. Учителите Светлана Живкова, заедно с Диляна Василева, Росен Драганчев, Илка Иванова и Даниела Иванова отново припомниха на учениците от 5, 6, 7 24,11 група какви правила се спазват при посещение на кино прожекция. Учениците изгледаха приказките, а след това изброиха и назоваха героите.