Игри с макарони

Aвтор: Нина Русева – специален педагог в ЦСОП-Варна

Освен вкусни за децата, макароните са чудесни и за игра.

Изберете сами: изработване на цветен гердан, комбиниране с пластилин и леща, сортиране, пресипване или обикновено докосване до този продукт. Всички тези дейности стимулират тактилна сетивност, фина моторика, координация око – ръка и умение за едновременно използване на двете ръце. Чрез игрите с макарони подпомагаме заучаването на цветове и форми, както и езиково – говорното развитие на детето.

 Приятни занимания!