Процедура и заявление за отлагане от задължително обучение в 1-ви клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

Тук можете да се запознаете с процедурата за отлагане от задължително обучение в първи клас и да изтеглите Заявлението за отлагане

Можете да изтеглите заявлението тук: