Европейски ден на логопедията в Медицински университет с участието на ЦСОП-Варна

Във връзка с отбелязване на европейския ден на логопедията, в Медицински университет – Варна, се проведе ежегодната среща на преподаватели от катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, студенти от специалност „Логопедия“ и представители на практиката, които осигуряват подкрепа на лица с езиково-говорни нарушения, от различни възрасти.

Тема на срещата бе основната тема на Европейската организация на логопедите (ESLA) за 2022 г. „Речева и езикова терапия през целия живот на човека“. Обсъдени бяха и въпроси, свързани с бъдещата професионална реализация на студентите.

Източник: Медицински университет – Варна във Facebook

Снимки: МУ-Варна / Петко Момчилов