ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа