Дарителство

Банкова сметка на ЦСОП – Варна

Централна кооперативна банка
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG19CECB97903196338700
Титуляр: Център за специална образователна подкрепа – Варна
Валута: BGN