Да се научим да живеем като едно семейство

Автор: Михаела Георгиева, ерготерапевт ЦСОП-Варна

Социално включване

Средата има значение за включване и участието на децата в дейности. Ролята на родителите е решаваща. Социалната среда е представена от семейство, връстници/приятели и в общността. Тя подсигурява на децата безопасен, подходящ и подкрепящ достъп до околната среда. Детето трябва да функционира ефективно в различен контекст-в дома и извън него, училището, здравна услуга и др. Околната среда предоставя множество стимули за развитие, но същевременно може да е бариера за социалното му включване. Важна е връзката с природата, която трябва да бъде поощрявана и осигурявана.

Въведение

Важно е семейството да се разглежда като едно цяло, а също така и индивидуалните нужди на всеки негов член. Семейството осигурява икономическа и физическа грижи, почивка и забавления, както и социални и образователни дейности за своите членове. То осигурява обич, родителски грижи и материална издръжка. Действа като модел за пример и влияе върху междуличностните отношения. Децата опознават себе си в семейството, научават какви човешки качества са стойностни и се поощряват или не от това семейство.

Родителите трябва да разберат, че тяхното отношение към детето влияе върху гледните точки на останалите им деца. Следователно, може да вземе участие в семейните задължения. Ще му е необходимо повече време, за да се научи.                

Вие, като родители, ще трябва да се въоръжите с много търпение, но и с любов и подкрепа. С повече упражнения, надзор и поощряване, детето ще напредне. Съществуват множество положителни неща да се осигури удовлетворителен за всички семеен живот.

Отражение върху братята и сестрите

Понякога те изпитват обида заради допълнителното време и внимание, което родителите отделят за своето по-различно дете. Важно е на братята и сестрите да се предостави известно лично пространство, може би като се отдели тяхна собствена стая, извън обсега на останалата част от семейството, така че да имат къде да съхраняват своите собствени богатства.

Един добър подход е поддържане на „семеен консултативен съвет”, при който цялото семейство провежда обсъждане и планиране, така че да се постигне компромис, който да предлага по нещо за всеки.

Поставяне на граници и установяване на правила за живот

Децата имат нужда да научат границите и правилата в дома и по-късно в обществото. Те трябва да бъдат едни и същи за всички. Помнете, че на вашето дете ще му трябва много по-дълго време, за да се научи, и ще се изисква много повече настойчивост и непоколебимост от ваша страна, но си струва тези граници да се поставят още от самото начало. След като веднъж правилата са възприети, те стават обичайни за децата.

Планиране и организиране на семейния живот

Основното мото трябва да е „Място за всички и всичко на своето място”. Полезно е да се подредят шкафовете по такъв начин, че да има много място за съхраняване на вещи. Ако могат да бъдат и надписани. Включва се и снабдяването с кошчета за отпадъци за всякакви непотребни вещи.

Когато заниманията и дейностите вече са завършени, играчките, инструментите и останалото оборудване се връщат на техните места за съхранение, дори и ако домът е бил разхвърлян по време на заниманията. Полезно е да се поощряват всички деца, да са прибрали своите играчки във времето за хранене. Това е изключително полезна част на деня, когато всички членове на семейството имат възможност да общуват.

Полезно е да се погрижим за време през деня, което да е предвидимо. Това може да е семейната закуска, последвана от някаква физическа дейност, училището, разходка в парка или каране на колело и т.н. Така организираните дейности помагат на детето със затруднение както да се занимава самостоятелно, така и да планира своето време, да придобие някакво разбиране за своя ден и да чувства, до известна степен, контрол върху него.

Много е важно да се поощрява общуването на детето в семейството. Винаги го включвайте в обсъжданията и разговорите, независимо дали е вербално или не. В такъв случай е важно да разполагаме с алтернативни начини за комуникация и изразяване на нуждите-фотографии, знаци, символи, жестов език. Съхраняването на вещите в съответни шкафове(надписани) позволява на детето да стане независимо и да посреща някои от своите собствени нужди.

Светските занимания на едно семейство могат да са както удоволствие, така и тревога за детето – посещенията в кафето, супермаркета, на гости и др. Чрез внимателно предварително планиране и подготовка те се превръщат в по-приятни изживявания. Ако посещенията се правят редовно, те стават част от семейния начин на живот. Може би златните правила са в началото светските занимания да се поддържат твърде кратки и скромни. Полезно е детето да помага, например в магазина с пазаруването. Но то не трябва да бъде продължително и изморително. При планирането на събитие трябва да се имат предвид удобствата, които може да предложи за детето, както и, разбира се, да се наложат известни правила. Не забравяйте да има нещо, което детето да спечели-прегръдка, забавна игра, любима играчка и т.н.

Позитивно мислене и вълнуващ живот

Детето има своя собствена индивидуалност. Важно е как ще се гледа на него, за да протече животът по-щастливо и вълнуващо. Семейството трябва да включва детето в различни дейности вкъщи и в общността, за да му се даде възможност да се учи и да повярва, че може да постигне много неща.

Четете много приказки, разигравайте ги!

Нека цялото семейство се включи с различни роли. А сега,когато всички сме си у дома, с най-любимите хора и нашите деца, какво по-хубаво от прочетена или драматизирана приказка.

Приказките помагат на детето:           

– да разбира собствените си емоции и емоциите на другите;                                                              

– да развива въображението и творческото си мислене;             

– по-лесно да се справя с предизвикателствата и да не се предава пред трудностите;                         

– самото то да се научи да разказва истории;                                                                                         

– да общува по-лесно;                                                                                                                                   

– да опознае себе си;                                                                                                                                 

– да заобича книгите и четенето;                                                                                                               

– сплотяват семейството…

Играйте всякакви игри в домашни условия и навън-сюжетно-ролеви, настолни и развлекателни, образователни, подвижни, арт занимания и т.н. БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ!    

https://roditel.bg/14-idei-za-domashni-igri-v-uslovia-na-karantina/

http://purvite7.bg/14-idei-za-semeyni-zabavleniya-navn-i-u-doma/

https://www.edna.bg/za-roditeli/igri-za-decata-kogato-sme-vkyshti-4637304

https://www.zewa.net/bg/semeini-zanimanija/semeini-igri/5-zhivi-i-zabavni-semeini-igri-za-vsichki-povodi/

Пейте и танцувайте!

––––––––––––––––––––––––

Използвани ресурси:

1. „Живот с аутизъм“, Brenda Hatton

2.„Ерготерапия в педиатрията“, Петя Минчева

Изображение: Freepik