Да се научим да се обличаме

Автор: Михаела Георгиева, ерготерапевт ЦСОП-Варна

Важни насоки

 • Тази дейност ще се възприеме по-добре, ако детето получава радост или някаква забава за постижението и сътрудничеството.
 • Планирането на програма, която да осигури, че придобиването на практически опит доставя удоволствие за детето(осигуряване на мотивация), тогава вероятно ще се постигне по-висока степен на независимост. Важно е да е подходяща за вашето дете и да отговаря на вашите семейни условия.
 • Опитайте се да поощрите вашето дете да действа толкова, колкото може. Често пъти е изкушение вие да облечете детето, защото така е по-бързо, особено когато семейното утринно разписание е силно запълнено. Внимателното планиране, може би ставане няколко минути по-рано, ще ви помогне да имате време да подкрепите вашето дете към независимост.
 • Обучението на обличане включва много двигателни и координиращи умения, които трябва да бъдат преподавани на много малки стъпки, с много упражнения и похвали. Важно е детето да бъде поощрено, да се учи със свое собствено темпо, с радост и с усещане за успех.

Умения за обличане в реда, по който много деца ги усвояват (Няма нужда всяко дете да учи в тази последователност. Насочете се към обучаване на само по едно ново умение и да предвидите достатъчно време за упражнения.)

 • Сътрудничи, когато е обличано (пъха си ръката или крака в дрехата, и др.).
 • Съблича прости дрехи, които са разкопчани.
 • Съблича прости дрехи –разкопчава копчета тик-так или секретни копчета. Започва да манипулира със закопчалки, например капси, копчета, ципове.
 • Обръща дрехите от опаки на лице.
 • Започва да манипулира с колани, катарами, връзки, като първо ги разкопчава, а след това ги закопчава.
 • Връзва си връзките на обувките.
 • Манипулира със закопчаване на гърба (например престилки и др.)
 • Закачва дрехите си на закачалки или ги поставя в пералнята/коша за дрехи.
 • Облича се и се съблича напълно самостоятелно (Това рядко се случва при децата преди приблизително 5 годишна възраст и е важно редовно да се упражняват за това).
 • Избира само своите дрехи, прави подходящ избор в зависимост от времето или случая.
 • Обува чорапи (може да има нужда вие да ги поставите навити върху пръстите на краката и да му позволите да ги издърпа нагоре).
 • Облича палто, пуловер, риза.
 • Намира предница и гръб на дреха (гледа етикетите, обува панталоните правилно).
 • Облича тениска.

План за обличане

 1.  Решете коя стая ще бъде за обличане и осигурете да е топла и приятна.
 2. Винаги е полезно да сложите на стол дрехите на детето за следващия ден.
 3. Децата трябва да усвояват отново тези умения при всякакви условия и с различни членове на семейството/ учители/ терапевти и др., за да се утвърдят.
 4. Определете целта, която трябва да достигне детето и планирайте как може да бъде постигнато- може да учи само по една стъпка(например-да си обуе гащичките; сложете ги върху леглото с предната част надолу- детето може да ги вдигне и да ги обуе правилно). Ако ги е обуло на обратно, но все пак е успяло, похвалете го.                                                                                                                                                 
 5. При отказ да си облече дрехата-останете спокойни. 1) Започнете да се занимавате с нещо в стаята, без да му обръщате внимание, детето може да започне да се облича само. 2) Ако не започва да изпълнява, без да казвате нищо, му помогнете. Похвалете, дори и ако неговата ръка само се придвижи в посока към дрехата.

ЦЕЛ –> ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
/само едно умение/ –> /забавни начини; награди и поощрения/

Някои полезни съвети   

Обуване на чорапи: Важно е да се навие всеки чорап и да се постави на края на стъпалото така, че то първо да се научи просто, да издърпа чорапа върху крака си. Използвайте думата ДРЪПНИ постоянно и наградете, когато са направени опити за това.

Обличане на палто или риза: Опитайте се да установите коя ръка предпочита да облече първо и след това следвайте тази последователност. Първоначално дръжте  палтото му , нека самостоятелно да пъхне ръката си с ваше поощряване. След време да подаде другата си ръка, а по-късно само дръжте палтото, като се използват думите: „Облечи си палтото, моля” за устно подсказване(след физическите подсказки). Закопчаването е на по-късен етап.

Обличане на пуловер: Изберете начинът на учене и всеки път използвайте тези думи/насоки. Сложете пуловера, на леглото, с предницата надолу, за да може да бъде взет и лесно нахлузен през главата( с помощ или без).

Съзнаване на етикетите и владеене на закопчаването: Етикетите могат да бъдат по-интересни, като върху тях има име или картинка. Копчетата тик-так и котешките лапички са най-напред и са най-простите закопчавания, с които да се започне. Предните ципове и копчета(препоръчително е да са по-големи) идват по-късно. Уменията относно коланите и връзките се усвояват най-често след закопчаването.

Грижа за дрехите: Упражнението детето да поставя мръсните дрехи в коша за пране, да си събира дрехите, да ги сортира е безценно. Може да се приложи повече като „на игра”. Важно е да го научим и да ги прибира в съответното шкафче- с етикет или надпис върху него.

Специални дрехи за специални случаи: Важно е детето да разбере, че ще участва в дейността, само ако е подходящо облечено (престилки за хранене, колан в колата, специални облекла и др.). Принципът-„дейността е забавна, но се играе по определени правила”.

Обвързване на време и енергия: Може би няма винаги да има достатъчно енергия за поддържане на такава програма за обличане. Ако е възможно, опитайте се да споделите товара с друг член на семейството.    

Използвани ресурси:

1. Живот с аутизъм, Brenda Hatton