Да опазим децата по пътищата

Част от мероприятията в ЦСОП-Варна на 18.11.2021 г. на тема: ,,Да опазим децата по пътищата“.

Учениците работиха по картинки, свързани с тяхната безопасност при пътуване и придвижването им до училище. Гледаха с интерес презентационните материали.

Участваха

  • V гр. с учител Д. Иванова
  • VII гр. с учител Св. Живкова
  • XXIV група с учител Р. Драганчев