Communicator 5 – с нас и в коледните занимания

Освен традиционните педагогически методи и форми на работа, ние – специалистите на Център за специална образователна подкрепа –  Варна, познаваме и използваме и средствата за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК). Това са всички методи за комуникация, които допълват или заместват говора и писмената реч.

Нейните цели и преимущества:

  • овладяване на понятия и граматически категории; работа по теми
  • повишаване на възможностите за себеизразяване и изява на участника
  • подобряване на зрително внимание, концентрация и мнестични процеси
  • разбиране на правила за редуване и причинно – следствени връзки
  • сензорна стимулация; положителна обагреност на обучителни дейности

И аз, както всички мои колеги, планирах различни извънкласни инициативи през празничния месец декември. Но поради новите мерки свързани с Covid 19, те няма как да се случат присъствено. Все пак успях да проведа две коледни занимания, непосредствено преди изцяло да преминем в обучение в електронна среда от разстояние. И това бяха имено занимания с Communicator 5 (Tobii Dynavox). Радвам се да споделя снимки от тези наистина вълшебни моменти.

В очакване на светлите коледни и новогодишни празници!

Нина Русева – ръководител на 21/22 група  ЦСОП-Варна