Моменти от нашата работа

Иновативни методи в логопедичната терапия за развитие на графомоторика и начални умения за писане

Прочетете

Кинезитерапия в ЦСОП-Варна

Прочетете

Да опазим децата по пътищата

Прочетете

Стаята на приказките в библиотеката

Прочетете

Ателие по изкуствата в Библиотеката

Прочетете

На кино

Прочетете