Моменти от нашата работа

Среща на децата с изкуствата – керамика и плъстене

Прочетете

Проект „Зелена наука-зелени хоризонти“

Прочетете

Упражнения по биология в занималнята на ЦСОП-Варна

Прочетете

Световен ден на розовата фланелка

Прочетете

Communicator 5 – с нас и в коледните занимания

Прочетете

Иновативни методи в логопедичната терапия за развитие на графомоторика и начални умения за писане

Прочетете

Кинезитерапия в ЦСОП-Варна

Прочетете