Откриване на сензорната зала

На 4 май, вълшебното кралство Сензория посрещна многобройни и скъпи гости – кметът на Варна Иван Портних, началникът на РУО-Варна д-р Ирена Радева, Стела Калмукова-ст. експерт Приобщаващо образование, Розета Заркова-ст. експерт Квалификация на педагогически специалисти, Доника Михайлова-гл. експерт Училища Община Варна, представители на учебни заведения и фирма „Акватек“, дарител на ЦСОП.

С феерия от цветове, звуци, материи и светлосенки, официално открихме сензорната зала на Центъра. Тя е проектирана така, че да отговори по най-добрия начин на нуждите от сензорна стимулация и развитие на децата.