Център за специална образователна подкрепа - Варна

Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

 

От 12 април 2021 г. ЦСОП-Варна е на нов адрес -

ул. "Петко Стайнов" №7 

  

Актуални новини