ЦСОП - град Варна

център за специална образователна подкрепа

 

Телефон за контакт по време на

извънредното положение:

+359 878 521823

 

 

 

 

...Посокатав която се движим е по-важна

от скоростта!...

 

Актуални новини