ЦСОП - град Варна

център за специална образователна подкрепа

От 12 април ЦСОП Варна е на нов адрес -

ул. "Петко Стайнов" №7

 

 

 

 

...Посокатав която се движим е по-важна

от скоростта!...