Център за специална образователна подкрепа - гр. Варна

Центърът има за цел да обучава и възпитава деца със специални образователни потребности. За реализирането на тази цел се грижи Екип от високо квалифицирани специални педагози, които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновациите в образователно-възпитателния процес с цел разчупване стериотипа на работа. Усилията на педагогическата колегия са насочени към личностното развитие на ученика, умението за общуване, изграждане на хармонични отношения със заобикалящия го свят с цел адаптиране и интегриране на децата със СОП.

Насочването на ученици за обучение в ЦСОП се извършва от РЦПППО. Оформя се становище, относно образователните потребности и възможности за обучение на съответния ученик. Специалният педагог подбира и адаптира учебния материал по обем и трудност, съобразно индивидуалните възможности на всяко дете, избира адекватни методи и средства на обучение, разработва индивидуална програма за обучение и развитие на всяко дете. Специалистът създава необходимите условия за ефективност на учебно-възпитателния процес. Учителят подкрепя и насърчава изявите на децата в извънкласни и извънучилищни мероприятия- участие в изложби и конкурси, спортни мероприятия и състезания.

School Photo

Ние знаем как да накараме едно тъжно и гневно дете да се усмихне. В състояние сме да изграждаме контакт с децата, дори когато не могат да говорят. И всичко това с много търпение в условията на спокойна образователно - възпитателна среда. Екипът на ЦСОП инвестира чрез образованието и развитието на децата в тяхното бъдеще!

School Photo

Нашите ученици са деца на възраст от 5 до 18 години, с проблеми в развитието: интелектуална недостатъчност, синдром на Даун, детска церебрална парализа, епилепсия, аутизъм, езиково – говорни нарушения и поведенчески проблеми, които не могат да функционират в общообразователна среда. Те развиват познавателната си дейност по свой различен начин и ние подкрепяме този процес и усилията им. Помагаме им да вървят по-уверено към изграждане на полезни умения и навици за самостоятелен живот.

История

От 1 август 2017 година, ПУ „Братя Миладинови” - гр. Варна се преобразува в Център за специална образователна подкрепа. Центърът трябва да отговори на съвременните изисквания за обучение на деца с проблеми в развитието. ЦСОП е наследник на традициите на ПУ "Братя Миладинови", отворило врати през 1949 година - „Министерството на Народната просвета цели да даде подходящо образование на децата с умствени и телесни недостатъци. В началото на учебната 1949/1950 г. ГНС-Варна, отдел „Просвета” обявява първите две вакантни места за учители в помощни паралелки…".
Така от две помощни паралелки през учебната 1954/1955 г. се взема решение за откриване на самостоятелно Помощно училище.
Училището носи името на братя Миладинови, които са изтъкнати български възрожденци, просветители и фолклористи.
Днес Помощно училище „Братя Миладинови” вече съществува като ЦСОП. Всяка една от изминалите години е оставила траен отпечатък в съзнанието на ученици и учители с многобройните празници, игри и срещи.

Събития

С участието в различни мероприятия, с отбелязване на поредица празници и спортни изяви е изпълнено ежедневието на нашите ученици, които от една страна обогатяват тяхното обучение и възпитание, помагат на децата да израснат като личности със самочувствие, уверени в своите способности, да се чувстват пълноценни, да се чувстват част от обществото, а от друга популяризират мястото на помощното училище в нашето общество, спомагат за формиране на правилно и отговорно отношение към лицата с интелектуални затруднения.

 • Дни на младия спортист
 • Всякя година през месец май участваме, по план на Спешъл Олимпикс, в регионален турнир по футбол, който съвпада с училищните дни на младия спортист.
 • Патронен празник
 • Празникът минава под девиза “Дни на нашите възможности”. Тогава учениците участват в спортни игри, музикална програма и арт терапевтични занятия.
 • Ден на детето
 • В традиция се превърна и празника за Международния ден на детето.
 • Кулинарно състезание
 • Кулинарно състезание, в което участват отбори, съставени от деца и родители. В състезанието не се оценява бързината на приготвяне, а естетическите и вкусови качества.
 • Коледно тържество
 • Много празнично настроение, радост и топлина в сърцата внася ежегодното Коледно тържество. Децата пеят и танцуват край украсената елха и естествено най-голяма радост изпитват, когато всяко получава коледен подарък (за повечето от тях той е и единствен). Блясъкът в техните очи, невинността, която излъчват, искрената радост са достатъчен мотив за нас учителите да продължаваме напред, въпреки трудностите и да се грижим за тях като за свои собствени деца.
  Подготовката за коледните празници започва още на 01 Декември. Украсяват се стаите и коридора, поставя се коледната елха и се закичва с играчки и светлини от самите деца. Трескава подготовка и репетиции кипят, преди дългоочакваното тържество на 23 Декември. На празничния ден някои ученици рецитират стихчета, които са научили с особено желание, за да посрещнат Дядо Коледа, който им е подготвил подаръци и изненади. Те също го изненадват приятно, не само със стихове, но и с песни, с музикален съпровод от акордеон и китара.

За контакти

Адрес: гр. Варна, бул. Сливница 113
Телефон: (052) 619-456

И-мейл адрес: gb.vba@posc

Психолози: отвори DOCX

Полезни връзки:
РУО Варна, МОН

Директор: Стояна Балашова - gb.vba@avohsalabts

Клиничен психолог: Рая Стефанова

Логопед: Жулиета Стефанова

ЦОУД: Лидия Милкова

Специални педагози: Даниела Георгиева, Нина Русева,
Стефи Андонова, Кирила Христова, Николай Христов,
Филип Стоянов, Цанка Ненова, Галина Драгнева

Счетоводител: Нели Иванова

Неда Парушева - лице за защита на личните данни по Регламент ЕС2016/679